Change language:

ANALIZY SYMUALCJE

Korzystając z ogromnych możliwości pakietu oprogramowania SOLIDWORKS 2016, możemy wykonać modele funkcjonalne, robotów, urządzeń, ram, stelaży i innych. Dzięki modułowi ELECTRIC mamy możliwość projektowania wiązek elektrycznych, badania poboru mocy, generowanej temperatury – odprowadzania ciepła itp.

Wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i analizie modeli 3D daje gwarancję profesjonalnego wykonania projektu.

Analizy inżynierskie

Studium wykonalności projektu

Analizy komputerowe metodą elementów skończonych (FEM)

  • Modele 2D
  • Modele 3D

Analizy elektrycznych układów napędowych:

  • Zapotrzebowania na moc
  • Zapotrzebowania na moment obrotowy
  • Poboru energii
  • Obiegu ciepła i chłodzenia